Media Center

Agri Mega Group  > News
 
Filter by
 

Flower season highlight at Bredasdorp

2015-08-24
by AMG Events

The biggest indoor fynbos expo in the world awaits South Africa this week for four days only. All systems are going and in a joint venture with the nature conservation authorities the preparations are underway for the third not to be missed Cape Floral Kingdom Expo at Bredasdorp in the Overberg.

News
 

AHI Wes-Kaap Jaarkongres - KMMO's: ruggraat van die Wes-Kaapse ekonomie

2015-08-14
by Agi Mega Group

Die kleinsakesektor, as 'n vlak van ekonomiese aktiwiteit, word toenemend belangrik om die langtermynvolhoubaarheid van die ekonomieë van Suid-Afrika te verseker. In die Wes-Kaap is kleinbesigheid reeds besig om 'n belangrike bydrae tot die Suid-Afrikaanse en Wes-Kaapse ekonomie te maak.

News
 

AHI Western Cape ANNUAL CONGRESS - SMME's: Backbone of the Western Cape Economy

2015-08-14
by Agi Mega Group

The small business sector, as a level of economic activity is becoming increasingly important to the long term sustainability of the economies of South Africa. In the Western Cape small business is already making a key contribution to the South African and Western Cape economy.

News
 

Western Cape Turn Its Back On Black Farmers

2015-08-14
by Agi Mega Group

Increasing discontent is growing among the black farming community in the Western Cape. Grain farmers are in agreement that the Department of Agriculture in the province treats them with contempt and disrespect. There are now fingers pointed to the Minister of Agriculture in the province and he is said to be someone who drags his feet. Big questions arise why this particular department decided to put funds that were intended for black farmers, in the hands of white commercial entities. White commercial entities must now also decide how these funds are used.

News
 

Wes-Kaap Regering Draai Sy Rug op Swart Boere

2015-08-14
by Agi Mega Group

Toenemende ontevredenheid is aan die groei onder die swart landbougemeenskap in die Wes-Kaap. Graanboere is dit eens dat die Departement Landbou in die provinsie hulle met minagting en disrespek hanteer. Daar word nou vinger gewys na die Minister van Landbou in die provinsie as iemand wat sy voete sleep. Groot vrae ontstaan waarom dié betrokke departement besluit het om ontwikkelingsfondse wat vir swartboere bestem is, voortaan in wit kommersiële entiteite se "hande" te sit, wat voortaan moet besluit hoe hierdie fondse aangewend word.

News
 

aChoired Taste - 15 August 2015

2015-08-13
by AMG Events

Got your tickets yet? The Mother City awaits the choral showcase of the year on Saturday August, 15 at 18:30 for 19:00 sharp at the GrandWest Arena, Cape Town on ONE stage for ONE night only! There is indeed less than a week to go prior to the opening of the curtain for our "Peace for Africa" 2015 AChoired Taste – beKOOR choir showcase. This year the excitement is even higher due to the appearance of the Stellenbosch Choir as the Riga, Latvia 2014 World Choir Games reigning champions and currently number 1 on the Interkultur World Rankings for the Top 1000 choirs worldwide.

News
 

In Augustus beKOOR Wes-Kaap se topkore gehore by GrandWest

2015-07-31
by Agi Mega Group

Op Saterdagaand 15 Augustus is dit tyd vir die jaarlikse Suid-Afrikaanse koreskouspel, beKOOR - A Choired Taste.
Suid-Afrika se beste internasionale kore bekoor die gehoor dan slegs vir een aand in die GrandWest-arena, wat in 2014 se koreskouspel stampvol was.

News
 

Vroulike dirigent vir beKOOR 2015

2015-07-31
by Agi Mega Group

Op laerskool het Junita van Dijk vir 'n streekskoor gesing. Vanjaar word sy die eerste vroulike dirigent wat tydens A Choired Taste - be-KOOR 2015 die stokkie sal swaai.

News
 

Koormusiek bind 'op groot skaal saam'

2015-07-31
by Agi Mega Group

Op Saterdagaand 15 Augustus is dit tyd vir die jaarlikse Suid-Afrikaanse koreskouspel, beKOOR – A Choired Taste by die GrandWest-arena in Kaapstad.

News
 

Miniatuurperdjies - klein maar getryn!

2015-07-06
by AMG Events

Skaars 'n baksteen of twee van die grond af, maar gerat om baie plesier te verskaf en selfs 'n takie of twee te verrig. Dis nou Paddavlei se miniatuurperdjies, wat 'n gesogte troeteldier geword het.

News
 

Puppy, Cara & Gesiggie waiting at Mega Petex

2015-07-03
by Agi Mega Group

Alpaca family, herd sire Puppy, ewe Cara and their Cria (baby), Gesiggie, await animal lovers amongst thousands of home and farm pets. The expo opened this morning in the all-weather indoor Mega Park expo center and will be open to the public until Saturday at 16:00 only.

News
 

Nuwe Babas Gebore by Troetedier-ekspo

2015-07-03
by Agi Mega Group

Die nuwe Wes-Kaapse troeteldier-ekspo in Bredasdorp is vandag verrassend ingewy met die geboorte van vyf nuwelinge.

News
 

New Babies Born at Pet Expo

2015-07-03
by Agi Mega Group

The new Western Cape pet expo in Bredasdorp has been opened this morning with an unexpected little surprise when five new babies were delivered.

News
 

Change of conservation mind-set

2015-06-25
by AMG Events

Global warming is an integral threat to biodiversity and the conservation of endemic species in plant biomes, such as the Cape Floristic Region. These and other environmental and conservation activities will be highlighted at the third Cape Floral Kingdom in the Overberg this year. The 2015 presentation of the world's largest indoor fynbos exhibition is scheduled from Thursday, 27 to Sunday 30 August at Mega Park, Bredasdorp.

News
 

Verander bewaringsingesteldheid

2015-06-25
by AMG Events

Aardverwarming is 'n integrale bedreiging vir biodiversiteit en die bewaring van endemiese spesies in plantbiome, soos die Kaapse Blomstreek. Hierdie en ander omgewingsimpakte en bewaringsaksies word vanjaar by die derde Cape Floral Kingdom Ekspo in die Overberg onder die vergrootglas geplaas. Vanjaar se fynbos tentoonstelling word vanaf Donderdag, 27 tot Sondag 30 Augustus op Mega Park, Bredasdorp gehou.

News
 

Mega PetEx 2015

2015-06-10
by Agi Mega Group

Animal lovers, it's time to save the date for Mega PetEx 2015. The very first Mega PetEx will take place from 1 - 4 July 2015 at Mega Park, Bredasdorp in the Western Cape.

News
 

New mega pet expo for Western Cape

2015-06-10
by AMG Events

Relationships with animals hold numerous health benefits for pet owners, children and people with disabilities. This is intuitively believed by many people. Over the past 25 years scientific studies support this belief. It is stated that it was scientifically demonstrated that healthy animal companionship improve human cardiovascular health, reduce stress, decrease loneliness and depression, and facilitate social interactions among people who choose to have pets.

News
 

Colourful Koi display at new family pet expo

2015-06-10
by AMG Events

Load shedding poses serious challenges to pet fish owners. Also exposed to the threats of electricity shortages, exotic Koi fish owners need to make low energy plans. Learning how to manage Koi dams and gardens under these conditions as one of many critical consequences of load shedding will be discussed at the first Mega PETex in the first week of July in the Overberg.

News
 

Media Release - Floral expo to change your point of view

2015-04-29
by AMG Events

"Think of a world without any flowers, think of a wood without any trees, think of a sky without sunshine, think of the air without any breeze..." (Bunty Newport, 1927)

News
 

Media Release - Fruit, Vegetable and Wine Expo now at Worcester's Kleinplasie

2015-04-28
by AMG Events

Agri Cape Week (ACW), is coming to the historic Worcester Kleinplasie Showgrounds. This annual wine, fruit and vegetable showcase for a threesome of South Africa's most effective agricultural industries will be hosted by agriculture expo specialists, the Mega Group of Companies from Wednesday 28 to Saturday 31 October.

News
 

Mediavrystelling - Vrugte, Groente en Wyn-ekspo vir Kleinplasie op Worcester

2015-04-28
by AMG Events

Agri Cape Week (ACW) word vanjaar die eerste keer by die historiese Worcester Kleinplasie Skougronde aangebied. Hierdie spog wyn-, vrugte- en groente-vertoonvenster vir 'n drietal van Suid-Afrika se mees doeltreffende landboubedrywe word vanaf Woensdag, 28 tot Saterdag, 31 Oktober deur die landbou-ekspo spesialiste, die Mega Groep van Maatskappye aangebied.

News
 

Media Release - Change of conservation mind-set

2015-04-28
by AMG Events

Global warming is an integral threat to biodiversity and the conservation of endemic species in plant biomes, such as the Cape Floristic Region. These and other environmental and conservation activities will be highlighted at the third Cape Floral Kingdom in the Overberg this year. The 2015 presentation of the world's largest indoor fynbos exhibition is scheduled from Thursday, 27 to Sunday 30 August at Mega Park, Bredasdorp.

News
 

Mediavrystelling - Verander Bewaringsingesteldheid

2015-04-28
by AMG Events
News
 

Change your point of view. Gaan bos...gaan fynbos!

2015-04-28
by AMG Events

It surrounds us. It is here but not for everyone to see. To explore, experience and enjoy the beauty of life we need to reposition, take a new stand and change the way we see and value our rainbow of floral enchantment. Let us rethink, realign and relive our appreciation of the precious gifts from Mother Nature. Then only will we not just stop to smell the proteas. We shall look at them and see their splendour.

News
 

Press Release - Focus on African and world markets in 2015

2015-04-28
by Agi Mega Group

2015 definitely brings new business opportunities for agricultural and related businesses.

News
 

Media Release - Focus on Africa for Global Food Security

2015-04-28
by Agi Mega Group

Food security remains one of the biggest challenges in both the developed and developing world. The difference lies only in the size of the problem and the percentage of the population that is affected in different countries, said Sarah Kiggundu of Consultancy Africa.

News
 

Expo's August and October 2014: Cape Floral Kingdom Expo

2014-11-03
by Agi Mega Group

"The Fynbos Horticultural Industry is steadily growing. Many new cultivars are annually released benefitting the cut flower and indigenous garden industries and use" said Dr Ernst van Jaarsveld, SANBI Botanist at the Kirstenbosch National Botanical Garden in a message to the Cape Floral Kingdom which ended 31 August.

News
 

Expo's August and October 2014: Overberg Farmworker of the Year Competition

2014-11-03
by Agi Mega Group

The prize giving for this event took place at Kleinplasie Guest House outside Bredasdorp on 16 September. Guest speaker for the evening was the ever-popular Springbok rugby hero, Chester Williams. Williams shared his story on how difficult it was growing up in the Apartheid era in South Africa. He said that he owes his success to the fact that he always had a dream to become a Springbok rugby player and he made the right choices at the right time.

News
 

Expo's August and October 2014: Agri Mega Week 2014

2014-11-03
by Agi Mega Group

The popularity of and increased interest in Agri Mega Week as a platform for agricultural and rural development on the South African agriculture calendar has rewritten the record books with just less than 26,000 visits to the Overberg this year.

News
 

Expo's August and October 2014: Land reform debate at Agri Mega Week 2014

2014-11-03
by Agi Mega Group

"Land reform is the main driver of politics in South Africa." According to Aggrey Mahanjana of the African Farmers' Association of South Africa (AFASA), his organization rejected Minister Gugile Nkwinti's 50/50 proposal and has a workable plan to offer the Government.

News
 

Expo's August and October 2014: Mega Sport Classic

2014-11-03
by Agi Mega Group

This year's Voet van Afrika Marathon was successfully integrated with the first Mega Sport Classic weekend, which took place from 17 - 19 October at Mega Park in Bredasdorp.

News
 

Progress with food security projects

2014-11-03
by Agi Mega Group

The food security program has been growing exponentially over the past eight months and the effort put into it has culminated in a very well yielded harvest.

News
 

Progress on Mega Park

2014-11-03
by Agi Mega Group

The past year has seen growth on Mega Park in leaps and bounds with keen interest in buildings and development nodes as well as two new buildings planned for the new year.

News
 

AMGFin - a new venture

2014-11-03
by Agi Mega Group

The benefits of rental versus ownership are too good to be overlooked. To produce income, you're not interested in owning something, you're interested in how available it is for you to use. If you do the numbers, owning technology is often the most expensive option, because it is effectively worthless after only a few years.

News
 

Record number of visitors for Agri Mega Week 2014

2014-10-29
by Agi Mega Group

The popularity of and increased interest in Agri Mega Week as a platform for agricultural and rural development on the South African agriculture calendar has rewritten the record books with just less than 26 000 people visiting the expo in the Overberg this year.

News
 

"Voet van Afrika" Mega Sports weekend

2014-10-29
by Agi Mega Group

This year's "Voet van Afrika" marathon was successfully integrated with the first Mega Sport Classic weekend and took place from 17 October to 19 October at Mega Park in Bredasdorp.

News
 

World Food Day 2014: Need for innovation, participation and inclusion

2014-10-29
by Agi Mega Group

"While substantial progress has been made in the fight against hunger in recent years, more than 800 million people remain hungry and efforts need to be increased to reach the global target of cutting the percentage of hungry people in half by 2015."

News
 

The safest banks by country, 2014

2014-10-29
by Agi Mega Group

Global Finance has named the safest banks in more than 100 countries around the world as part of an exclusive survey to be published in the November 2014 issue.

News
 

SA companies showcasing products at Chinese expos

2014-10-29
by Agi Mega Group

Over 40 South African companies are showcasing their products at the South Africa-China expos, which kicked off last week. The Department of Trade and Industry (the dti) is supporting 51 companies to participate in the South Africa-China expos, which take place in Hong Kong, Shenzhen, Chengdu, Shanghai and Beijing from 20 October to 31 October 2014.

News
 

$23 billion investment needed for lucrative projects in Rwanda

2014-10-29
by Agi Mega Group

Rwanda is seeking international investors to tap into 15 bankable projects worth $22,93 billion to boost its economy. Rwanda's President, Paul Kagame, presented the projects during the Global Africa Investment Summit (TGAIS) held in London in October this year.

News
 

Mega Agri tourism and hospitality tour to SIMA 2015

2014-10-29
by Agi Mega Group

The 76th SIMA-SIMAGENA, Paris International Agri-Business Show, will take place from 22 February to 26 February 2015 at the Paris-Nord Villepinte Exhibition Centre. 

News
 

Opening of "Manie se Tonnel" at Waenhuiskrans Primary

2014-08-18
by Agi Mega Group

During a discussion between Hutech International, Feed-a-Child, Denel and Agri Mega Group on 8 April 2014, Denel decided to come on board for this tunnel project.

News
 

Overberg Farmworker of the Year competition

2014-08-18
by Agi Mega Group

AMG is very proud to announce the Competition is receiving a record amount of entries, 104 and still counting, for this year! This prestige competition from the Department of Agriculture Western Cape, the only one of its kind in the country, not only promotes agriculture and rewards good service, but boosts workers' self-esteem and aid in taking pride in their duties.

News
 

FEI***/Erasa Tip of Africa Endurance Ride held on 26 July 2014

2014-08-18
by Agi Mega Group

Mega Park in Bredasdorp hosted the third annual FEI 3*/ERASA Tip of Africa Endurance Ride this past weekend. A record amount of 129 horses and riders from all over South Africa, as well as internationally from United Arab Emirates, Unites Kingdom, France and neighbouring Namibia, took part in this international event.

News
 

Progress with food security projects

2014-08-18
by Agi Mega Group

The food security program sees exponential growth in leaps and bounds with daily requests for projects, help, support and delivery. The coming summer is giving a major boost and with the first tunnel seedlings germinating, it's all about growth.

News
 

South Cape Children's Choir also on stage in a-CHOIRed taste

2014-08-18
by Agi Mega Group

Three hours filled with the soothing harmonies of six world-class South African choirs await at the GrandWest Arena on Saturday 16 August in a choral performance that is likely not to be heard in South Africa soon again.

News
 

Fynbos beauty and diversity as never before

2014-08-18
by Agi Mega Group

From Thursday 28 to Sunday 31 August 2014 a stunning floral display awaits flower and nature lovers, botanists and environmentalists at the second annual Cape Floral Kingdom Expo in the Overberg. The largest indoor fynbos expo in the world will take place at Mega Park in Bredasdorp.

News
 

Focus on Africa at 2014 Agri Mega Week

2014-08-18
by Agi Mega Group

From 17-20 September Agri Mega Week (AMW) will take place at Mega Park in the picturesque Overberg and all agricultural eyes will be focussed on effective agricultural business in South Africa and Africa. This year's theme is "Focus on Africa" and more than 14 African delegates are expected.

News
 

Dorper World Championships

2014-08-18
by Agi Mega Group

In 2014 the Dorper and White Dorper Championships will also take place during Agri Mega Week. The 22nd AMW will again be a wool, small grain, dairy and livestock Mecca.

News
 

Agri Mega Week media launch

2014-08-18
by Agi Mega Group

On 20 August the media launch for Agri Mega Week (AMW) is taking place at Caledon Hotel & Spa with guest speaker Honourable Minister Senzeni Zokwana, National Minister of Agriculture, Forestry & Fisheries.

News
 

Cape Floral Kingdom Expo opening ceremony

2014-08-18
by Agi Mega Group

The Cape Floral Kingdom Expo (CFKE) will be launched on 28 August at Mega Park, Bredasdorp with Prof Edith Vries, Director-General of DAFF as guest speaker.

News
 

Mega Sport Classic - a new venture

2014-08-18
by Agi Mega Group

The ever popular Voet van Afrika Marathon, now in its 38th year, in the past few months has grown into an umbrella-event hosting multiple sport activities over an extended period taking place from 17 – 19 October 2014.

News
 

Agruma's new partnership with Constantia

2014-08-18
by Agi Mega Group

"Agruma, an underwriting management agency catering for the very specific insurance needs of the agricultural sector, inclusive of rural commercial businesses is proud to announce its new partnership with Constantia Insurance Company Ltd," says Hannes du Plessis, managing director of Agruma.

News
 

Agri Mega Properties

2014-07-15
by Agi Mega Group

Agri Mega Properties (Pty) Ltd is the property management company of Agri Mega Group's assets as well as other assets.

News
 

Agri Mega Financial Services

2014-07-15
by Agi Mega Group

Agri Mega Financial Services (Pty) Ltd offers selected financial services to the agricultural sector and rural businesses.

News
 

World first for Dorpers at Agri Mega Week

2014-07-04
by Agi Mega Group

The very first World Dorper Conference and Dorper and White Dorper World Championship Show in the world will take place during the Agri Mega Week from 17 - 20 September 2014 in Bredasdorp. The Dorper has proven itself to be a world class breed and carcass king. Dorper lovers from all over the world are invited to come and share in this event.

News
 

"Open-Source" seed released to nurture patent-free food

2014-07-04
by Agi Mega Group

An “open-source” seed initiative has released 36 varieties of 14 food crops, which the project’s leaders say could help poor farmers get access to better quality seeds. “The new seed varieties have been available for delivery globally from mid-May,” said Irwin Goldman, a vegetable breeder and horticulturalist at the University of Wisconsin-Madison in the USA, and who was involved in the release. 

News
 

Youth Day and IFAMA Symposium highlights the importance of agriculture

2014-07-04
by Agi Mega Group

On 16 June, South African Youth Day, the International Food and Agribusiness Management Association (IFAMA) joined with other regional partners to celebrate the next generation of agribusiness leaders. Through a number of interactive activities, teenagers from schools in the Cape Town area learned about career opportunities in agriculture, the importance of good nutrition and about environmental stewardship. 

News
 

Africa must rely on itself

2014-07-04
by Agi Mega Group

President Donald Kaberuka of the African Development Bank (AfDB) participated on 15 June 2014 in Dakar, Senegal, in a summit on the financing of infrastructure in Africa. The Dakar Financing Summit (DFS) entitled “Unleashing Africa’s infrastructure potential” aimed to mobilise stakeholders around efforts made by the African Union (AU) and its New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) programme to accelerate the implementation of priority regional infrastructure projects.

News
 

Packaging constantly changes shape

2014-07-04
by Agi Mega Group

Apart from frequently changing industry conditions and encroaching rivals, packaging firms have a number of challenges to face and they need to be flexible and nimble in their approach to markets. There are the seasonal changes, such as in fruit packaging, and new technologies and packaging methods are constantly making an appearance. 

News
 

Fast Track Fund works in Tanzania

2014-07-04
by Agi Mega Group

Dar es Salaam – The Agriculture Fast Track Fund (AFT) recently awarded two grants totalling US$600 000 to two agribusiness firms. AFT is part of the African Development Bank (AfDB) Group. Tanga Fresh UHT Milk Factory and Kijani Agro Integrated Horticulture were selected because of their strong impact on local communities in Tanzania. The money is to go towards financing market analyses and produce site surveys among other activities.

News
 

Mega events

2014-07-04
by Agi Mega Group

Tip of Africa Endurance Ride: Saturday, 26 July 2014

A-Choired-Taste: Saturday, 16 August 2014

Cape Floral Kingdom Expo: Thursday, 28 August 2014 to Sunday, 31 August 2014

Agri Mega Week: Wednesday, 17 September 2014 to Saturday, 20 September 2014

News
 

Namaqua Weskus Expo held 30-31 May 2014

2014-07-03
by Agi Mega Group

At the Vredendal Sports Complex the agricultural union had everyone abuzz with an exceptional expo where agriculture put its best foot forward in a festive way. Besides the latest in agricultural machinery and exhibitions, there was big and small cattle breed exhibitions as well as an educational farmworker programme. Gates closed at 17h00 daily after which evening entertainment included Dobbelsteen and Chris Else.

News
 

AgroActiva Agricultural Show held 4-7 June 2014 in Argentina

2014-07-03
by Agi Mega Group

A group of 12 small farmers travelled to Argentina for the Agri Mega-AgroActiva Grain Production Tour; a stimulating, productive and value-adding tour by far.

News
 

Mr Orton King's visit with new Ministers in provincial and national government

2014-07-03
by Agi Mega Group

On the Minister's invitation, Mr King had the privilege to meet with Minister Senzeni Zokwana on 9 June 2014. The meeting was also attended by Prof Edith Vries, DG of Department of Agriculture, Forestry and Fisheries and senior staff from the Ministry and the Department.

News
 

Overberg Farmworker of the Year competition

2014-07-03
by Agi Mega Group

The Western Cape Department of Agriculture's annual competition is well on its way for the Overberg region for this year. A small project committee was appointed for the first time this year to strategically plan and run the competition. The Overberg was divided in 3 smaller regions; Bredasdorp, Swellendam and Caledon and their surrounding farms, to streamline marketing and to bring the panel interviews closer to the entrants from the different regions.

News
 

Progress with food security projects

2014-07-03
by Agi Mega Group

As winter turns and days get longer our gardens begin to find life and flourish in number. Having started with 18, we are now near the 50 project mark with over 10,000 beneficiaries and growing.

News
 

Discussions between Agri Mega Group, Overberg District Municipality and the business sector regarding new economic developments in the Overberg

2014-07-03
by Agi Mega Group

The need was identified for local economic development, tourism and agriculture role-players to be organised in a united forum to ensure a balanced development and growth focus across the local economy. This will also ensure the continuous engagement of key stakeholders both in private and public sector in developing strategic priorities of the district with a view to pursuing economic growth and facilitating job opportunities.

News
 

Progress with planning of upcoming events

2014-07-03
by Agi Mega Group

Agri Mega Group is planning a wide variety of events still for the rest of the year and we're happy to keep you updated on progress.

Read more on A-choired Taste, Tip of Africa Endurance Ride, Cape Floral Kingdom, Agri Mega Week, Voet van Afrika Marathon and many more.

News
 

Why Africa? Agri Mega Week 2014

2014-05-28
by Agi Mega Group

In the next five years, seven of the top ten fastest-growing economies will be in Africa, according to a study that was done by The Economist. The average African economy can be expected to expand faster than the average Asian economy. Africa is also young, with several countries having just turned 50 years old.

News
 

Agriculture in Africa ready for business

2014-05-28
by Agi Mega Group

Public and private sector alike are now taking a renewed interest in African agriculture. In order to provide a platform from where change, growth and negotiations can take place, the Agri Mega Group and Tshwane Business and Agricultural Corporation (TSHWABAC) joined forces in collaboration with the World Trade Centre to present an annual expo and conference.

News
 

Mega Agri Tourism at Agritech Zambia

2014-05-28
by Agi Mega Group

The very first Agritech Expo in Zambia took place from 17 April - 18 April 2014. After a successful tour, organised by Mega Agri Tourism and Hospitality, the delegates are keen to share their Agritech Zambia experience.

News
 

Foreign Direct Investment in Africa

2014-05-28
by Agi Mega Group

Economic growth in Africa is among the strongest in the world. However, the number of FDI projects in the continent has declined over the last two years. In 2013, Foreign Direct Invest (FDI) project announcements in Africa were down 3,1%. This decline was due overwhelmingly to political instability in North Africa.

News
 

Climate change and the economy

2014-05-28
by Agi Mega Group

Over the past two weeks the world has received sobering news concerning the melting of polar ice. Unexpectedly deep canyons in Greenland's bedrock mean that its retreating glaciers will be in contact with warm ocean water for longer and will therefore melt faster.

News
 

Putting wine into cardboard bottles

2014-05-28
by Agi Mega Group

Apart from the introduction of twist-off caps, glass wine bottles have remained impervious to innovation for centuries, mainly because there's nothing wrong with them. Or is there? Come to think of it, they are awfully heavy to lug around.

News
 

Did 300 000 families benefit from Zimbabwe's post-1999 land reforms?

2014-05-28
by Agi Mega Group

Zimbabwean media reports claim that as many as 300 000 families have benefited from the government's controversial "fast-track" land reforms. Official data indicates this is not true. Zimbabwe's state-run newspaper, The Herald reported: "Some 300 000 families directly benefited from the programme, compared with just 6 000 white farmers who previously occupied over 70% of the country's arable land."

News
 

Ethiopia and World Bank sign agreement for water

2014-05-28
by Agi Mega Group

Ethiopia and the World Bank have signed an agreement for a $205 million loan which will be used to finance the country's water supply, sanitation and hygiene project (WASH 2 Project).

News
 

2014 Agri-business and Food World Forum to be held in South Africa

2014-05-28
by Agi Mega Group

Africa's agriculture and agri-business future has soared to the top of the world's most elite economic growth and agendas. The heightened attention on agriculture and agri-business on the African continent is based on the enormous growth potential of this region and is now tangibly in sight.

News
 

Food security through vegetable tunnels

2014-05-15
by Agi Mega Group

The world's population is growing and so space for production and agriculture becomes less and primary agriculture is threatened more and more.

News
 

Agri Cape Week Expo, held at Bien Donné Research Farm, a great success

2014-05-14
by Agi Mega Group

Agri Cape Week was held from Wednesday, 9 April to Saturday, 12 April 2014 with the theme "Champions in Agriculture".

News
 

Minister Gerrit van Rensburg, Department Agriculture Western Cape, visits Cape Agulhas

2014-05-14
by Agi Mega Group

Mr Van Rensburg visited the Agulhas School of Skills in Napier on 14 April 2014, as part of a broader visit to the Cape Agulhas district.

News
 

Feedback on Agri Mega Group visit to Zambia

2014-05-14
by Agi Mega Group

The Agritech Expo 2014, in a nutshell, was interesting to say the least.

News
 

Collaboration between Agri Mega Group and TSHWABAC surrounding Agri World Africa Expo & results of strategic session between TSWABAC and stakeholders held on 22 April 2014

2014-05-14
by Agi Mega Group

Public and private sector alike are now taking a renewed interest in agriculture. In order to provide a platform from where change and growth and negotiations can take place, the Agri Mega Group and Tshwane Business and Agricultural Chamber (TSHWABAC) joined forces in collaboration with the World Trade Centre to present an annual expo and conference.

News
 

Mega Agri Tourism & Hospitality Activities

2014-05-14
by Agi Mega Group

This year, Mega Agri Tourism & Hospitality already completed two very successful tours, namely Fruit Logistica 2014 in Berlin and Agritech Zambia.

News
 

Agri Mega Group mourns the untimely passing of four of agriculture's great stalwarts

2014-05-14
by Agi Mega Group

The Agri Mega-family shares the devastation of the Dowry-family and wish to exclaim that Doctorandus Dowry leaves a great emptiness.

News
 

World Merino Expo held on 28-29 April 2014

2014-05-14
by Agi Mega Group

The Merino Expo took place at Markötter Square in Stellenbosch, leading up to the 9th World Merino Conference held every four years.

News
 

SAB - Go Farming Initiative

2014-05-14
by Agi Mega Group

SAB aims to walk the journey with our farmers and learn together on how to enhance the already substantial contribution of barley farming to the country, its people and the economy.

News
 

Progress on developments on Mega Park

2014-05-14
by Agi Mega Group

It's been a busy start to the first half of the year on Mega Park, to say the least! New buildings mean new development and new long term opportunities.

News
 

Elevated garden projects - taking vegetable gardens to new heights

2014-05-14
by Agi Mega Group

Twenty years ago vegetables were a commodity bought at a supermarket and consumed along with canned goods. Then came the Green revolution and with it, the organics and the demand for fresh natural vegetables and produce.

News
 

New agreement between Agri Mega and the Overberg District Agricultural Association

2014-05-14
by Agi Mega Group

Agri Mega is happy to announce that, after reconsideration, the ODAA have decided to appoint Agri Mega again as service provider and a new agreement will be put in place soon. Agri Mega looks forward to continue working alongside the ODAA.

News
 

Namaqua Weskus Expo

2014-05-14
by Agi Mega Group

The Namaqua Weskus Expo, "Agriculture at its best" takes place from 30-31 May 2014 at the Vredendal Sports Grounds in Vredendal.

News
 

Working on Fire

2014-05-14
by Agi Mega Group

This is the second year that Working on Fire presents their national training camp for Crew Leaders at Mega Park, Bredasdorp.

News
 

Agroactiva-Business Tour 2014

2014-05-05
by AMG Media & Promotions

Agri Mega Group will be hosting the AgroActiva-Business Tour to Argentina in June 2014.

News
 

RECAP projects

2014-04-04
by Agi Mega Group

The Recapitalization and Development Program of the Department of Land Reform and Rural Development focuses on human (capacity) development, infra-structure development and operational inputs on properties in distress and newly acquired through the land reform redistribution, restitution and other programmes since 1994 as well as other agricultural properties in distress acquired without grant funding.

News
 

Agri Mega Group in discussion with African representatives regarding Agri World Africa Expo. Mr King and Mr Topley to visit Zambia soon.

2014-04-04
by Agi Mega Group

The vision of the Agri World Africa Expo is to create a world platform for agribusiness with the focus on Africa.

News
 

Agruma - a growing venture

2014-04-04
by Agi Mega Group

Agruma is an underwriting management agency catering to the very specific short-term insurance needs of the agricultural sector, inclusive of rural commercial businesses.

News
 

Food security projects bring hope

2014-04-04
by Agi Mega Group

The hunger of the world's masses is a well reported and an informed fact and it was under this auspice that the global term Food Security was coined.

News
 

World Merino Expo, 28-29 April 2014, Markötter Sport Centre, Stellenbosch

2014-04-04
by Agi Mega Group

Undoubtedly the international showcase of the world leader in pure wool production. Meet the brand, see, touch and enjoy the uniqueness of historic, desirable, functional, durable and treasured fibre.

News
 

Choir Competition, 16 August 2014, Grand West Casino, Cape Town

2014-04-04
by Agi Mega Group

A choice event on the 2014 cultural calendar for passionate choral classic lovers.

News
 

Cape Floral Kingdom Expo, 28-31 August 2014, Mega Park, Bredasdorp

2014-04-04
by Agi Mega Group

This is no ordinary flower show. Witness an explosion of colour and fragrance, from the entire Cape Floral Kingdom.

News
 

Agri Mega Week, 17-20 September 2014, Mega Park Bredasdorp

2014-04-04
by Agi Mega Group

FOCUS ON AFRICA is a one stop South African and African agricultural and rural development showcase.

News
 

Voet van Afrika Marathon/Top 10 Athletics, 18 October 2014, Mega Park, Bredasdorp

2014-04-04
by Agi Mega Group

The weekend of 17 & 18 October 2014 promises to challenge health and sport enthusiasts with an action-packed programme filled with sport events and activities for young and old.

News
 

Tip of Africa Endurance Race

2014-04-04
by Agi Mega Group

Tip of Africa Endurance Race 2014 is presented by Agri Mega Group in conjunction with WP Endurance Union and will be hosted on Mega Park for its third consecutive year in 2014.

News
 

Meet Agri Mega Group products & services

2014-04-04
by Agi Mega Group

This month's focus is on Mega Expos, a brand of Agri Mega Investments (Pty) Ltd.

News
 

Highlights at Agri Cape Week Expo (Bien Donne)

2014-04-04
by Agi Mega Group

The Expo will take place from 9-12 April 2014 at the Bien Donné Research Farm, R45, Simondium just outside Paarl. Highlights of the expo include a debate on Leadership Challenges 2014, by Vinpro; Agri Youth Leaders' Conference; Ladies' Breakfast with Kokkedore; Meeting Rossouw Cilliers – SA Farmer of the Year 2013; Forklift Driver Championship; "Potjiekos" Competition with celebrities; Live Broadcasting from the expo and a Farmers Market. Visitors can also look forward to various exhibitions, demonstrations and shows, a wine garden, music, family fun and competitions with loads of prizes.

News
 

Developments on Mega Park

2014-04-04
by Agi Mega Group

Absa decided to invest in Agri Mega Group by starting a development on Mega Park, as well as Voermol through their developing of a facility on the same premises.

News
 

Sponsors invest in Agri Mega Group

2014-04-04
by Agi Mega Group

Standard Bank invested in Agri Mega Group by becoming the anchor sponsor of the Bien Donné Agri Cape Week Expo for 2014, followed by Agruma as the partner sponsor.

News
 

Vegetables, fruit, wine and much, much more

2014-03-25
by Agi Mega Group

Luciano Pavarotti knew what he was talking about when he said: "One of the very nicest things about life is the way we must regularly stop whatever it is we are doing and devote our attention to eating."

News
 

An impressive first for Zambia

2014-03-25
by Agi Mega Group

Zambia is a nation on the rise, with an economy projected to be one of the ten fastest growing in the world between now and 2015. At the heart of this growth is Zambia's booming agriculture sector, accounting for 35% of the nation's GDP, which equates to around $4,5 billion in real money.

News
 

Focus on Africa: Agri Mega Week 2014

2014-03-25
by Agi Mega Group

The Agri Mega Week has developed from a humble farmers day in 1992 which were attended by 150 farmers on the farm Nachtwagcht, some 8 km outside Bredasdorp. The success of the first Mega Farmers Day inspired Niel Gillomee and André Fourie, the organisers at the time, to make it an annual event. Since then, the number of exhibitors and the number of visitors grows every year.

News
 

Stanbic, John Deere partner to boost farmer's yields

2014-03-25
by Agi Mega Group

According to Stanbic Bank Zambia, access to farming equipment can boost Zambia's use of arable land. Official data indicates that Zambia's agriculture sector uses only 15% of the 58% arable land across its estimated 752 000 km² of land.

News
 

It starts at home

2014-03-25
by Agi Mega Group

"We have had enough of Boko Haram." This was the message from Nigerian women who recently marched peacefully in a number of cities to protest against the latest killings by the radical Islamist group.

News
 

East Africa Grain Standards

2014-03-25
by Agi Mega Group

The East African region has harmonised grain standards, thereby easing trade within the bloc and the overlapping Common Market for Eastern and Southern Africa (Comesa). This includes issues such as grain moisture content, quality, type of grains and infection with aflatoxins.

News
 

Tour Agriculture

2014-03-25
by Agi Mega Group

Agri Tourism and Tours provides a world-class international tourism service for agricultural industry professionals and governments. Being rooted in agriculture, the company understands what is relevant and important for the role-players and chooses its tours accordingly.

News
 

Agricultural future is about adaptation

2014-03-19
by Agi Mega Group

"Agriculture is a sector with potential to contribute increasingly to the national economy through multiplication in agricultural production, manufacturing and processing. It is a sector which has the capacity to contribute significantly to job creation and has shown it ability to adapt successfully to changing conditions. It has adapted very well to the challenges of the changing climate by not only maintaining itself but by developing new varieties and consumer options."

News
 

Toekoms van Landbou lê in aanpassing

2014-03-19
by Agi Mega Group

Landbou is 'n sektor wat die potensiaal het om by te dra tot die nasionale ekonomie deur vermenigvuldiging van landbou produksie, vervaardiging en verwerking.

News
 

Calling upon all agricultural champions

2014-02-25
by Agi Mega Group

Are you an agricultural champion? All agri-businesses and agricultural stakeholders who regard themselves as industry and commodity sector champions as well as all major role-players in the agricultural sector of South Africa and the rest of the world are called upon to report to the organisers of the 70th annual Bien Donné Agri Cape Week (BDACW) Expo.

News
 

Agri Mega at Fruit Logistica 2014

2014-02-25
by Agi Mega Group

"The Agri Mega Group Fruit Logistica tour to Berlin was a life-changing experience for me. This trip was filled with firsts for me – I travelled by aeroplane for the first time in my life and it was also my first time to visit another continent," said an elated Richard Zinzele, a developing farmer from the farm Champaign in Mpumalanga.

News
 

Political instability is Africa's biggest stumbling block

2014-02-25
by Agi Mega Group

Political instability remains the biggest stumbling block for companies doing business in Africa, with countries such as Nigeria, the Democratic Republic of the Congo and Angola seen as the most difficult countries to operate in.

News
 

Investment in rural Africa is the key to prosperity

2014-02-25
by Agi Mega Group

Rural development is the key to Africa's prosperity; yet it has been undervalued by governments, international lenders and policy advisers, the UN International Labour Organisation (ILO) said in a paper released in February 2014, calling for increased investment in the field.

News
 

Suidwes Agriculture to farm in Abu Dhabi

2014-02-25
by Agi Mega Group

Suidwes signed a long-term contract to supply intellectual property and expertise to Jenaan Investment, a privately owned company based in Abu Dhabi, United Arab Emirates which plans to invest $500 million over the next three years, developing its agriculture ventures abroad.

News
 

South Africa to host international agricultural conference

2014-02-25
by Agi Mega Group

South Africa will host the International Federation of Agricultural Journalists' (IFAJ) congress in 2017.

News
 

Agri Mega Group events 2014

2014-02-25
by Agi Mega Group

Check out some of the great events, exhibits, tours and more that the Agri Mega Group already has scheduled for 2014.

News
 

Call for Champions in Agriculture to Bien Donné Expo

2014-01-31
by Bien Donne Agri Cape Week

Are you an agricultural champion? All Agri Business and agricultural stakeholders who regard themselves as industry and commodity sector champions and major role players in the Western Cape, South Africa or the world are called to report to the organisers of the 70th annual Bien Donné Agri Cape Week (BDACW) Expo.

News
 

Kampioene in Landbou moet aanmeld vir Bien Donné Ekspo

2014-01-31
by Bien Donne Agri Cape Week

Is jy of jou besigheid 'n Landbou-kampioen? Alle agribesighede en landbou aandeelhouers wat hulself as industrie- en kommoditeit-sektor uitblinkers of kampioene in die Wes-Kaap, Suid-Afrika of die wêreld beskou, word versoek om nou te rapporteer aan die organiseerders van die 70ste jaarlikse Bien Donné Agri Cape Week (BDACW) Ekspo.

News
 

Historical Bien Donné Agri Cape Week (BDACW) in 2014

2014-01-31
by Bien Donne Agri Cape Week

Considering the key contribution of Agriculture and in particular Western Cape based agricultural commodities to the national food basket and job creation, it is about time to recognise the champion contributions from an industry of champions.

News
 

Geskiedkundige Bien Donné Agri Cape Week (BDACW) in 2014

2014-01-31
by Bien Donne Agri Cape Week

Wanneer die bydrae van Landbou tot die nasionale voedselmandjie en ook die Wes-Kaap se landboubedrywe verreken word, is dit nou tyd om die kampioene in dié bedryf te erken.

News
 

Woellige jaar wag op Mega Park

2014-01-10
by Agi Mega Group

In die Overberg wag daar ‘n woellige jaar, wat bedryfsekspos en ander landbou- en landelike tentoonstellings en geleenthede betref.

News
 

Jam packed year awaits Mega Park

2014-01-10
by Agi Mega Group

An exciting jam packed expo, agricultural and rural events year is expected in the Overberg.

News
 

Woellige jaar wag op Mega Park

2014-01-10
by Bien Donne Agri Cape Week

In die Overberg wag daar ‘n woellige jaar, wat bedryfsekspos en ander landbou- en landelike tentoonstellings en geleenthede betref.

News
 

Jam packed year awaits Mega Park

2014-01-10
by Bien Donne Agri Cape Week

An exciting jam packed expo, agricultural and rural events year is expected in the Overberg.

News
 

Wêreldklas Ekspos en Gebeure in 2014 op Mega Park

2013-12-12
by Agi Mega Group

'n Lewendehawe wêreldkampioenskap, die internasionale Kaapse Blommeryk-tentoonstelling, die grootste suidelike Suid-Afrika landbou-vertoonvenster, 'n internasionale perde uithourit en die geskiedkundige Voet van Afrika Marathon is van die bestanddele vir 'n besige 2014 by Mega Park, Bredasdorp.

News
 

World Class Expos and Events at Mega Park in 2014

2013-12-12
by Bien Donne Agri Cape Week

A livestock world championship, the international Cape Floral Kingdom Expo, the biggest undercover Fynbos expo in the world, the biggest agricultural showcase in southern South Africa, an international horse endurance ride and the historical Voet van Afrika Marathon and sport expo are some of the ingredients that make for a very busy 2014 at Mega Park, Bredasdorp.

News
 

Wêreldklas Ekspos en Gebeure in 2014 op Mega Park

2013-12-12
by Bien Donne Agri Cape Week

'n Lewendehawe wêreldkampioenskap, die internasionale Kaapse Blommeryk-tentoonstelling, die grootste suidelike Suid-Afrika landbou-vertoonvenster, 'n internasionale perde uithourit en die geskiedkundige Voet van Afrika Marathon is van die bestanddele vir 'n besige 2014 by Mega Park, Bredasdorp.

News
 

Christmas message from Orton King, CEO of Agri Mega Group

2013-12-11
by Agi Mega Group

It's that time of year again, when we all draw a huge sigh of relief, knowing that a richly deserved rest is awaiting us and excitement and anticipation finds its way into every step, as we start contemplating the celebration of Christmas, braais (barbeques), sunshine and fun with family and friends.

News
 

Agricultural trade balance explained

2013-12-11
by Agi Mega Group

Agri Mega would like to correct the following fact: Maize exports for the year are expected to be about 1.9 million tons and not 19 million tons as was wrongly indicated in the October 2013 Agri Africa e-Newsletter.

News
 

SITEVI 2013 at a glance

2013-12-11
by Agi Mega Group

The expo was held from 26 - 28 November 2013 at the Parc des Expositions de Montpellier, France. The international visitors and local entries to the expo announced a tremendous amount of business generated over a period of three days.

News
 

Fruit Logistica Expo and Tour 2014

2013-12-11
by Agi Mega Group

Join the Agri Mega Group on a trip to Berlin, Germany to visit the leading trade fair for the international fresh produce business. Fruit Logistica is a global industry forum, marketplace and source of new ideas and inspiration all-in-one.

News
 

Marthinus Farao is Plaaswerker van die Jaar

2013-09-19
by Agi Mega Group

‘n Knap middelvlak bestuurder van Riviersonderend het gisteraand by die Agri Mega Week, Bredasdorp weggestap met die 2013 Total SA  en Agri Mega Groep se Overberg Plaaswerker van die Jaar titel. 

News
 

Marthinus Farao is Farm Worker of the Year

2013-09-19
by Agi Mega Group

A skilful middle manager of Riviersonderend has been crowned as Total SA Overberg Farm Worker of the Year at Agri Mega Week in Bredasdorp last night. 

News
 

Darling is 2013 se suiwel-liefling

2013-09-19
by Agi Mega Group

2013 se Wes-Kaap Meester Suiwelboer van die Jaar is van die Darling omgewing. Die J.K. Basson Trust uit dié kontrei is op die eerste dag van die 21ste Agri Mega Week by Megapark, Bredasdorp met die gesogte titel bekroon. C.E. Walker van Greyton was tweede en die Baden Trust by Napier derde. 

News
 

Landbou vir werkskepping– ‘n toonaangewende bedryf

2013-09-12
by Agi Mega Group

Landbou is die sektor in die ekonomie wat die meeste werksgeleenthede skep met die minste belegging. Dit is die sektor wat die meeste waarde in die ekonomie vir elke rand belê asook die meeste uitvoere vir elke rand belê. Landbou genereer die hoogste opbrengs vir die staat vir elke rand belê sê Gerrit van Rensburg, Wes-Kaapse Departement Landbou en Landbou Ontwikkeling.

News
 

Agriculture for job creation – a leading industry

2013-09-12
by Agi Mega Group

Agriculture is the sector in the economy which creates the most jobs with the smallest investment. It is the sector that creates the most value in the economy for each Rand invested and it is the sector which stimulates the most exports for each Rand invested. Agriculture creates the highest returns for government with each Rand invested, says Gerrit van Rensburg, Western Cape Minister of Agriculture and Agricultural Development. 

News
 

S.A. Skaaphond finaal mini proewe by Agri Mega Week 2013

2013-09-12
by Agi Mega Group

Die 21ste Agri Mega Week vanaf Woensdag, 18 tot Saterdag, 21 September by Mega Park, Bredasdorp sal die gasheer wees van die Wes-Kaap Skaaphond vereniging finale mini-proewe, ter voorbereiding vir die SA Nasionale Skaaphond Kampioenskap, waar alle hanteerders en hul honde van regoor die land sal kompeteer vir die gesogte titel van Suid Afrikaanse Nasionale Kampioen.

 
News
 

S.A. Sheepdog final mini trails at Agri Mega Week 2013

2013-09-12
by Agi Mega Group

The 21st Agri Mega Week from Wednesday, 18 tot Saturday, 21 September at Mega Park, Bredasdorp will once again be host to the final mini trials in the Western Province Sheepdog Association’s preparation for the SA National Sheepdog Championships where all the handlers and their dogs from around the country will be competing for the prestigious title of South African National Champion.

News
 

Forum for job creation at Agri Mega Week

2013-09-10
by Agi Mega Group

Job creation in Agriculture will be under the spotlight during the annual Agri Mega Week at Bredasdorp. Orton King, Group Executive Director of the Agri Mega Group (AMG), organisers of the agricultural expo is doing everything possible to promote the theme of Job creation in Agriculture at the 21st expo of its kind in Bredasdorp.

News
 

Forum for job creation at Agri Mega Week

2013-09-10
by Agi Mega Group

Job creation in Agriculture will be under the spotlight during the annual Agri Mega Week at Bredasdorp. Orton King, Group Executive Director of the Agri Mega Group (AMG), organisers of the agricultural expo is doing everything possible to promote the theme of Job creation in Agriculture at the 21st expo of its kind in Bredasdorp.

News
 

Forum vir werkskeppingsgroei by Agri Mega Week

2013-09-10
by AgriMega Week

Werkskepping in Landbou kom doelgerig onder die soeklig tydens die jaarlikse Agri Mega Week by Bredasdorp. Orton King, Groep Uitvoerende Direkteur van Agri Mega Groe (AMG), organiseerders van die landboutoonvenster sê alles moontlik word gedoen om deur die ‘Werkskepping in Landbou”-tema van die 21ste ekspo van die aard in Bredasdorp groei in weksgeleenthede en passie vir die Landbou as broepskeuse te bevorder. 

News
 

Total SA Overberg Plaaswerker van die Jaar aangewys

2013-09-10
by Agi Mega Group

Die jaarlikse Total SA Overberg Plaaswerker van die Jaar Kompetsie se glans toekenningsgeleentheid word oudergewoonte op die vooraand van Agri Mega Week aangebied. 

 
News
 

Excellent Tip of Africa Endurance notwithstanding cold

2013-07-31
by Agi Mega Group

With this slogan of the endurance sport in mind, top South African riders and their counterparts from France and Namibia done their very best during the second FEI Tip of Africa Endurance, last Saturday.

News
 

Puik Tip of Africa Uithourit ondanks snerpende koue

2013-07-31
by Agi Mega Group

Met hierdie leuse van die uithouritsport het top Suid–Afrikaanse ruiters en hul besoekende eweknieë van Frankryk en Namibië, hul heel beste gegee tydens afgelope Saterdag se tweede FEI Tip of Africa Uithourit.

News
 

Alles gered vir Tip of Africa Uithourit – Minstens 180 ruiters verwag

2013-07-25
by Agi Mega Group

Douvoordag, om 03:00 Saterdagoggend sal die afsetter sy hand laat sak vir die eerste 160km perd se wegspring in die 2de FEI Tip of Africa Uithourit, te Bredasdorp.

News
 

Baie te doen vir almal by Tip of Africa Uithourit

2013-07-25
by Agi Mega Group

Die hele gemeenskap van die Overberg word genooi om hierdie Saterdag, 27 Julie vanaf 07:00, regdeur die dag in die nuwe feestelikheid van die wêreldklas FEI Tip of Africa Uithourit by Mega Park, Bredasdorp te kom deel.

News
 

Agri Mega Argentina Tour Farmers’ Report by Alan Jeftha

2013-07-04
by Agi Mega Group

The farmers agreed that the objective of the tour was for them to learn about grain and livestock production and to understand the technology that is generally applied in Argentina and which enables that country to farm sustainably whilst being able to increase production on a year on year basis...

News
 

Agri World Africa (AWA) - First electronic edition of our new magazine

2013-06-01
by Agi Mega Group

Agri World Africa (AWA) is a facilitator of interaction between nations to promote agriculture and to attend to the looming global food crisis. AWA focuses on a matrix of initiatives, including dialogue and events, to contribute towardsuniversal goals and objectives. As part of the African partnership AWA decided to publish a magazine. 

News
 

Report form the National Development Plan on Water and Irrigation

2013-05-23
by Agi Mega Group

Water and irrigation matters within the National Development Plan 2013, identified agriculture as a key driver of food security, job creation and the social upliftment of rural communities.

News
 

Public Private Collaboration can make Africa globally competitive

2013-05-23
by Agi Mega Group

Africa `s economies have been experiencing annual growth rates well above 5% in the last decade. There is widespread optimism about the Region`s prospects for steady growth admidst a global economic downturn. Overall, high economic growth rate have not translated into better living standards for Africans. World Bank estimates show that 48% of Sub Saharan Africa`s population still struggles to survive on less than $2 a day.

News
 

Knowledge sharing and support from Germany to South Africa

2013-05-23
by Agi Mega Group

“Germany has much to offer South Africa in sharing knowledge during its post-reunification period”, says Ilse Aigner, Federal Minister of Food, Agriculture and Consumer Protection. 

News
 

Agrinet appoints an independent board

2013-05-23
by Agi Mega Group

Agrinet has appointed a new board of directors where the independent directors represent the majority on the Board. This follows the Suidwes Group recently acquired a majority stake in Agrinet and after the term of the current board expired.

News
 

Agricultural growth in Uganda

2013-05-23
by Agi Mega Group

Since 1990 Uganda has experienced an era of solid economic growth based on careful fiscal management, investment in infrastructure and lower inflation, with a population of 33 640 833m and 24.5% who lives below poverty line, agriculture is the most important sector of the economy, employing over 80% of the workforce. Coffee accounts for the bulk of export revenues. Since 1986, the government has acted to stabilise the economy by undertaking currency reform, raising producer prices on export crops, increasing prices of petroleum products and improving civil service wages.

News
 

South Africa needs to increase its exports

2013-05-23
by Agi Mega Group

In effort to boost exports and bolster job creation, the Department of Trade and Industry`s (DTI) Trade and Investment South Africa division has launched a programme to develop a pool of “export-ready” business. 

News
 

Port fees open for discussion

2013-05-23
by Agi Mega Group

The proposed pricing strategy (PPS) for charges on goods moving through South African ports, has been made available for public comment by the Transnet National Ports Authority (TNPA). 

News
 

Good growth for Zeder, including the benefit to the continent

2013-05-23
by Agi Mega Group

Listed investment company, Zeder Investments, focusing on the agri-business sector, achieved growth of 26,7% in its underlying investments during the financial year to bring the value per share to R3,99 compared to R3,15 in 2012.

News
 

Bulls eye for Bien Donne Agri Cape Week for the consumer

2013-05-03
by Bien Donne Agri Cape Week

Throughout the past week the unbreakable bond between the consumer and agriculture was recognized by thousands of consumers in the Western Cape and the country.  Food- and fibre production as well as processing was the focus of discussions en exhibitions during the recently held Bien Donné Agri Cape Week at Simondium, Paarl.

News
 

Madiba honoured with new Cape Floral Kingdom Expo

2013-05-03
by Agi Mega Group

Conservation of the unique, colourful and prestigious Cape Floral/Fynbos Kingdom is the theme of the first, historical “Cape Floral Kingdom” Expo to be held at Mega Park, Bredasdorp from Thursday, 29 August until Sunday, 1 September 2013.

News
 

Madiba vereer met nuwe Cape Floral Kingdom Ekspo

2013-05-03
by Agi Mega Group

Bewaring van die unieke, kleurvolle en gesogte Kaapse Fynbos Blommeryk is die tema van die geskiedkundige, eerste “Cape Floral Kingdom” Ekspo wat vanaf Donderdag, 29 Augustus tot Sondag,  1 September 2013 op Mega Park te Bredasdorp plaasvind. 

News
 

Nonie Mokose new chairmam at Agri Mega NPC

2013-05-03
by Agi Mega Group

As from 1 May Agri Mega Group (Pty) Ltd. appointed Nonie Mokose as Chairmam of Agri Mega NPC, its non-profit company. She follows in the footsteps of Henk Aggenbach who retired from the position. 

News
 

Kolskoot vir Bien Donne Agri Cape Week vir verbruikers

2013-05-03
by Agi Mega Group

Die onlosmaaklike band van die verbruiker met die Landbou het die afgelope week by duisende verbruikers in die Wes-Kaap en die land, inslag gevind. Kos- en veselproduksie  en verwerking was die fokus van gesprekke en uitstallings tydens die pas afgelope Bien Donné Agri Cape Week te Simondium, Paarl.

News
 

Nonie Mokose nuwe Agri Mega NWM voorsitter

2013-05-03
by Agi Mega Group

Agri Mega Groep (Edms) Bpk. het, met ingang 1 Mei vir Nonie Mokose aangestel as Voorsitter van sy nie-winsgewende Maatskappy, Agri Mega NWM. Sy volg in die spore van die uittredende voorsitter van die onderneming se direksie, Henk Aggenbach. 

News
 

AGRICULTURAL BUSINESS TOUR TO ARGENTINA

2013-04-30
by Agi Mega Group

AgroActiva Show, 9 – 15 June 2013

Córdoba, Sante Fé Province ARGENTINA

In conjunction with our partner Laurik International

News
 

Board of Directors

2013-04-12
by Agi Mega Group

The board of directors of Agri Mega Group has been finalised recently after thorough deliberation

News
 

AGRI MEGA REJECTS VIOLENCE AGAINST MEN, WOMEN AND CHILDREN

2013-02-11
by Agi Mega Group

The Agri Mega Group (AMG) in Bredasdorp strongly rejects any form of violence or crime such as assault, intimidation or harassment against men, women and children.

News
 

AGRI MEGA VERWERP GEWELD TEEN MANS, VROUE EN KINDERS

2013-02-11
by Agi Mega Group

Die Agri Mega Groep (AMG) te Bredasdorp verwerp enige vorm van geweld of misdaad, soos aanranding, intimidasie of teistering teen mans vrouens of kinders.

 

News
 

BOOK NOW FOR BIEN DONNÉ AGRI CAPE WEEK 2013

2013-02-07
by Bien Donne Agri Cape Week

The current buzz in agriculture and consumer circles is about the direct one-on-one and group-interactive platform offered by BIEN DONNÉ AGRI CAPE WEEK 2013 EXPO, to reach your customers effectively or to plough back into the industry.

News
 

PROGRAMME and ACTIVITIES

2013-02-07
by Bien Donne Agri Cape Week

Some of the highlights scheduled for BIEN DONNÉ AGRI CAPE WEEK 2013

News
 

JOINED FORCES

2013-02-07
by Bien Donne Agri Cape Week

The Agricultural Research Council (ARC) is the owner of the historic Bien Donné Research Farm. They partner with the Agri Mega Group, who makes it possible for the ARC to host the BIEN DONNÉ AGRI CAPE WEEK EXPO 2013

 
News
 

Wine is bottled poetry

2013-02-07
by Bien Donne Agri Cape Week

This year at the Bien Donne Agri Cape Week, VinPro and Winetech will host an information session, specifically for wine producers and stakeholders in the wine industry. All wine producers and consumers are welcome.

News
 

Real Men eat Red Meat

2013-02-07
by Bien Donne Agri Cape Week

Braaing or grilling it, is the healthiest option. Eating it remains a preferred priority to many consumers.  Diarise Wednesday, 17 to Saturday, 20 April and meet the king of braai at Bien Donné Agri Cape Week  and learn more about your steak.

News
 

Pres Release Issued By Mr Bernard Maree, Chairman of the milk producers organisation free state

2013-02-07
by Agi Mega Group

Free State dairy farmers in the grip of low milk prices.

News
 

2013 Bien Donne Agri Cape Week - Wednesday, 17 to Saturday, 20 April

2013-02-06
by Bien Donne Agri Cape Week

One of the key agricultural events in 2013, the BIEN DONNÉ AGRI CAPE WEEK, will focus on the role of the consumer in agriculture. This showcase of agricultural production for consumer needs is scheduled from Wednesday, 17 to Saturday, 20 April at the Bien Donné ARC Research Farm [33°50’30.17”S 18°58’36.03”E], R45, Simondium, Paarl/Franschhoek.                                                                                        

News
 

Bien Donné Agri Cape Week focus on agriculture for consumers

2013-02-05
by Agi Mega Group

One of the key agricultural events in 2013, the Bien Donné Agri Cape Week, will focus on the role of the consumer in agriculture. This showcase of agricultural production for consumer needs is scheduled from Wednesday, 17 to Saturday, 20 April at the Bien Donné ARC Research Farm, at Simondium. 

News
 

Bien Donné Agri Cape Week fokus op landbou vir verbruikers

2013-02-05
by Agi Mega Group

Een van die belangrikste,landbougebeure in 2013 sal fokus op die rol van die verbruiker in Landbou. Die 2013 Bien Donné Agri Cape Week, ‘n vertoonvenster van landbouproduksie vir verbruikersbehoeftes, vind van Woensdag, 17 tot Saterdag, 20 April by die Bien Donné LNR Proefplaas, by Simondium plaas.

News
 

MOA signed to develop agriculture and tourism

2013-02-05
by Agi Mega Group

A five-year Memorandum of Agreement (MOA) to promote sustainable production on agricultural land owned by the Moravian Church in South Africa (MCSA), has been signed between MCiSA Agri & Tourism (Pty) Ltd. (MCiSA) and Agri Mega Group (Pty) Ltd. (AMG). 

News
 

Ooreenkoms vir landbou en toerisme ontwikkeling

2013-02-05
by Agi Mega Group

’n Vyfjaar-samewerkingsooreenkoms vir volhoubare produksie op landbougrond van die Moerawiese Kerk in Suid-Afrika (MCSA), is tussen MCiSA Landbou en Toerisme (Edms) Bpk en die Agri Mega Groep (AMG) onderteken.

News
 

Agri Mega NPO

2013-02-04
by Agi Mega Group

Agri Mega NPO is a registered Non-Profit, Agricultural and Rural Development Company with offices in Bredasdorp, Paarl and Pretoria.

News
 

Agri Mega NPO - Afrikaans

2013-02-04
by Agi Mega Group

Agri Mega NPO is ‘n landbou- en landelike ontwikkelingsmaatskappy sonder winsbejag. Die kantore van Agri Mega is gesetel in Bredasdorp, Paarl en Pretoria.

 
News
 

Bien Donne Agri Cape Week focus on agriculture for consumers

2013-01-11
by Bien Donne Agri Cape Week

One of the key agricultural events in 2013, the Bien Donné Agri Cape Week, will focus on the role of the consumer in agriculture. 

News
 

What is Social Media?

2012-12-04
by AMG Digital

Social Media is the future of communication, a countless array of internet based tools and platforms that increase and enhance the sharing of information. This new form of media makes the transfer of text, photos, audio, video, and information in general increasingly fluid among internet users. Social Media has relevance not only for regular internet users, but business as well.

News
 

Agri Mega opens its doors in Gauteng

2012-12-03
by Agi Mega Group

Agriculture on the African continent could soon be facing a wave of growth and prosperity. This is the general view of leading Agri-role players following the establishment of an Agri Mega office in Gauteng.

News
 

Einde aan hongersnood in ons leeftyd?

2012-11-20
by Bien Donne Agri Cape Week

In ‘n wêreld van oorvloed, mag niemand, nie ‘n enkele mens, meer honger bly nie. Tog het bykans 1 miljard mense steeds nie genoeg om te eet nie. Ek wil in my leeftyd ‘n einde sien aan alle hongersnood op hierdie planeet, het Ban Ki-moon, sekeretaris-generaal van die Verenigde Nasies (VN) tydens die 2012 Rio+20 Konfernsie in Mexico, gesê.

News
 

Marketers doubling online spend

2012-11-12
by AMG Digital

When international research giant Gartner predicts that, by 2015, half of all online sales will be generated through social media and mobile applications combined, the local industry raises its collective eyebrows in disbelief. 

News
 

Microsoft to replace Messenger with Skype

2012-11-07
by AMG Digital

San Francisco - Microsoft on Tuesday announced that recently-acquired Skype will replace its Messenger online chat service.

News
 

What is Cloud Computing?

2012-11-05
by AMG Digital

Cloud computing is a general term for anything that involves delivering hosted services over the Internet. These services are broadly divided into three categories: Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) and Software-as-a-Service (SaaS). The name cloud computing was inspired by the cloud symbol that's often used to represent the Internet in flowcharts and diagrams.

News
 

By Bien Donné 2013 is landbou vir die verbruiker

2012-10-25
by Bien Donne Agri Cape Week

Die 2013 Bien Donné vrugte-, groente-, wyn- en rooivleis ekspo en gespreksforum by die Landbou Navorsingsraad se geskiedkundige Bien Donné proefplaas te Simondium sal fokus op landbou vir die verbruiker. 

Vars landbouprodukte, uitstallings, konferensies, gesprekke, demonstrasies en werkwinkels sal vanaf Woensdag 17 – Saterdag 20 April, op die spyskaart wees.

News
 

Agriculture Unity Debate at Agri Mega Week - an open discussion for all role players

2012-10-02
by Agi Mega Group

The unity debate hosted at Agri Mega Week 2012 was an open discussion opportunity for all role-players in the sector.  Agri Mega, host of the annual Agri Mega Agricultural Expo, duly noted the discomfort of the Transvaal Agricultural Union (TAU SA) and Bawsi for not being part of the panel. Agri Mega however confirms that both organisations attended the debate and made inputs. 

News
 

Bredasdorp Top 10 schools athletics out of starting blocks

2012-10-01
by Agi Mega Group

Schools athletics in the Overberg received a giant financial injection when Santam Agriculture decided to sponsor the popular annual Top 10 primary and secondary schools meeting for 2012. The meeting is scheduled for 20 October at the athletics track of Bredasdorp High School. 

News
 

Record number visits Agri Mega Week 2012

2012-09-25
by Agi Mega Group

Agri Mega Week 2012 in Bredasdorp exceeded all records when a total of 20 818 visitors were recorded for the biggest agricultural expo and forum in the southern parts of our country last week. This number includes all visitors from 12-15 September who entered the gates of this agricultural showcase. 

News
 

Inequity that cannot be tollerated

2012-09-14
by Agi Mega Group

There will be no food security in our country if there is not food for everyone. We have a responsibility towards food security and allthough South Africa has food security there are too many families who do not have it within their houses. This is an inequity which cannot be tollerated.

News
 

51st Purina South African National Sheepdog Championship

2012-09-12
by Agi Mega Group

The sheepdog trialling season for 2012 culminates in the Purina South African National Sheepdog Championship during the weekend of 27 to 30 September. 

News
 

It is time for Agri Mega Week 2012!

2012-09-10
by AgriMega Week

Agri Mega Week 2012 agricultural expo and indaba will commence this Wednesday at Bredasdorp in the Overberg. Fot the first time ever the expo will stretch over four days. This important agricultural expo and forum is the biggest in southern South Africa and all farmers, agricultural workers, agri roleplayers, policy and decision makers, consumers and their families are welcome. The gates will open for the public at 09:00 every morning. 

News
 

Imperative Agri Unity Debate on 12 September

2012-09-03
by AgriMega Week

The current national debate for unity amongst South African farmer organisations and business will be highlighted and taken forward during an imperative agricultural unity debate at Agri Mega Week 2012 in Bredasdorp. This long awaited debate is interlocking ideally with One agriculture, one vision, the carefully selected theme for Agri Mega Week 2012.

News
 

Vermy lang rye by Agri Mega Week 2012

2012-08-29
by AgriMega Week

Die lang wag in die rye by die hekke van die Wes-Kaap se grootste jaarlikse landbou-ekspo is vanjaar iets van die verlede. Die nagenoeg 20 000 besoekers wat van 12-15 September by Agri Mega Week 2012 op Mega Park te Bredasdorp in die Overberg verwag word, kan nou reeds by enige Computicket toegangskaartjies aanskaf.

News
 

Infected flash drives common - survey

2012-08-20
by AMG Digital

A security survey has found that almost a third of computer users are exposed to virus infections as a result of infected optical or flash drives.

News
 

Katriena, Vertel! - 'n oggend van bederf by Agri Mega Week 2012

2012-08-07
by AgriMega Week

LAPA Uitgewers, in samewerking met Bredasdorp-VLV, nooi u uit na ‘n voorlesing en aanbieding deur Riana Scheepers uit haar boek “Katriena Vertel!” ‘n Oggend van humor, bederf en hartsgeselse met die beminde Katriena, die char van die halwe huis in Tamboerskloof, is ‘n besliste hoogtepunt by vanjaar se Agri Mega Week. 

News
 

Riders and horses shine at by Tip of Africa Endurance challenge

2012-08-07
by Agi Mega Group

A festive atmosphere filled the air when the entrant of the first Tip of Africa Endurance Challenge completed the event on Saturday 28 July 2012. The weather played along beautifully and helped making the event, held for the first time in the Overberg, a huge success. 

News
 

1, 2, 3... Sheep counting competition at Agri Mega Week 2012

2012-07-18
by AgriMega Week

The annual sheep counting competition is a highlight of Agri Mega Week and will take place at Mega Park in Bredasdorp from Wednesday 12 to Saturday 15 September. 

News
 

Weltevrede celebrates rich heritage of Biodiversity

2012-07-03
by Agi Mega Group

With a rich heritage of a hundred years of family farming in the Cape Floral Kingdom, the biodiversity and natural beauty at Weltevrede is something the Jonker Family takes very serious. The Western Cape in South Africa is the most biodiverse place on earth hosting more plant species than the whole northern hemisphere of planet earth. 

News
 

Mega Week extended with one more day

2012-06-28
by AgriMega Week

Agri Mega Week  extended 

News
 

Minister reaches out to fishing community

2012-06-25
by Agi Mega Group

There was an air of vibrancy and enthusiasm prevailing as the fishing community of Arniston woke this morning with great excitement. They were expecting the National Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries, Tina Joemat-Pettersson, to pay them a visit, bringing with her news that will alleviate their plight of self-sufficiency and challenging endeavours within the fishing industry.

News
 

Agri Mega Group and World Trade Center do the tango to the African beat!

2012-06-20
by Agi Mega Group

The upward curve for value-adding services to the Agriculture sector seems to have no limits for the Agri Mega Group. Senior members from their executive have just returned from Argentina after having spent a week in top-level engagements with leading agriculture stakeholders in the grain, dairy, livestock, feed, and technology sectors. 

News
 

One agriculture, One vision

2012-06-19
by AgriMega Week
The theme for Agri Mega Week 2012, which takes place in Bredasdorp from Thursday 13 to Saturday 15 September, is "One agriculture, One vision".
Poet John Donne's comment that no man is an Island is also applicable to agriculture and the economic activity should not “happen” in a silo. Agriculture in South Africa is an integrated matrix of sectors including fruit, grain and animals.
News
 

New web suffix bids include .lol

2012-06-13
by AMG Digital

New York - If Google has its way, people won't need "Google.com" to do searches. They can simply go to ".Google".

News
 

World Trade Centre and Agri Mega Group adds new dimension to Africa Agriculture

2012-05-24
by Agi Mega Group

Today, the first milestone will be reached when the Agri Mega Group (AMG) and World Trade Centre (WTC) sign a Memorandum of Agreement (MoA) in, not only addressing the agriculture challenges on the African Continent, but formulate new methodologies in positioning Africa to be the potential food hub of the world.

News
 

Kenya's young to digitalize farming

2012-05-23
by Agi Mega Group

A group of young graduates in Kenya have introduced a mobile-phone enabled technology which will help farmers in rural Africa to link up with crop researchers, meteorological departments and veterinary scientists to better their farm yields.

News
 

Sorghum can give you food and fodder

2012-05-23
by Agi Mega Group

Due to changing weather patterns drought tolerant crops such as sorghum can feed people and their animals. Before the onset of the current rains, many farmers, especially those keeping livestock, had a hard time getting fodder to feed their animals, having exhausted all their pastures and stored fodder. This lack of feed led to a decrease in milk production and less income for farmers. It is not only feed for livestock that is in short supply when the rains are inadequate, even food for people decreases. Farmers have abandoned traditional food crops that could grow even with less rain. Such crops could withstand pests and even diseases.

News
 

Fossil Fuel Fertilizers vs Compost Teas on the Farm

2012-05-23
by Agi Mega Group

Conventional fossil fuel derived fertilisers destroy soil life and wildlife yet they have become like a drug habit to farmers. Rebecca Hosking describes her head-to-head (or field to field!) trials with NPK versus homemade compost teas on the farm.

News
 

Popular workshop at Bien Donne Agri Cape Week 2012

2012-02-28
by Bien Donne Agri Cape Week

This year the popular Bien Donne Agri Cape Week, with the central theme "Change for Sustainability", will host a workshop that will focus on the dynamic wine selling and tourism industries. The expo is scheduled for Thursday 19 April to Saturday 21 April 2012 at the Bien Donne experimental farm on the R45 at Simondium. The expo replaces the Bien Donné Agriculture expo that was annually hosted in November.

News
 

VinPro/Winetech Technical Information Day at Bien Donné Agri Cape Week

2012-02-28
by Bien Donne Agri Cape Week
On Friday, 20 April 2012 Bien Donné Agri Cape Week will again host the VinPro and Winetech Technical Information Day. Wine producers and role players in the wine industry are invited to this event at the Agricultural Research Council's Bien Donné Research Farm. Prominent experts will talk about relevant matters and will also entertain questions. Whilst key topics under discussion at the Information Day are mentioned in this document, a detailed program will soon be provided.
News
 

Bien Donne Agri Cape Week 2012 welcomes new anchor sponsor

2012-02-28
by Bien Donne Agri Cape Week
Bien Donne Agri Cape Week 2012 takes place from Thursday, 19 till Saturday, 21 April 2012 at the Bien Donné experimental farm on the R45 at Simondium, near Paarl. The organisers are very proud to announce that from 2012 Standard Bank will be the new anchor sponsor of this Expo. In 2011 the Expo combined the traditional Bien Donné expo of the Agricultural Research Council (ARC), which took place for nearly 70 years, with Agri Mega’s successful Agri Cape Week expo, held previously in Agter-Paarl. The result is a new event, anchored in decades of tradition, but very much focussed on the future and sustainable change. Thus, Bien Donné Agricultural Expo is back with a very new image!
News
 

Change for sustainability

2012-01-25
by Bien Donne Agri Cape Week
Whether potatoes or zucchini, the Western Cape vegetable growers are, on a daily basis, contributing substantially in consumer needs for fresh, quality produce. This year Bien Donné Agri Cape Week will again cooperate with Intensive Agriculture South Africa (IASA) to host a seminar for members. The theme of the seminar, scheduled for Thursday, 19 April 2012, links with Bien Donné Agri Cape Week’s theme of “Change for Sustainability”. Exhibitions and demonstrations by vegetable producers will occur daily.
News
 

Bien Donne in great splendour at Bien Donné Agri Cape Week

2011-10-14
by Bien Donne Agri Cape Week
The much celebrated and internationally acclaimed Bien Donné Agricultural Expo has a new face and is destined to take the fruit, vegetable and wine industries to unchartered territories.
News
 

Great garden exhibition at Agri Mega Week 2011

2011-08-24
by AgriMega Week
The latest addition to Agri Mega Week 2011 is Agri Mega Gardens: An extensive horticultural smorgasbord of the latest trends and goodies in the Gardening World. Agri Mega Week 2011 takes place at Mega Park in Bredasdorp from Wednesday 14 – Friday 16 September 2011.
News
 

ODAA 4x4 Challenge and Mega Sheep Counting Competition

2011-08-24
by AgriMega Week
Agri Mega Week 2011 will once again play host to a set of regular fixtures on the programme, which visitors, exhibitors, and locals have come to know and love.
News
 

Visitors at Agri Mega Week 2011 stand the chance to win big prizes!

2011-08-01
by AgriMega Week
Visitors that wish to qualify for this fantastic getaway, as well as the other prizes on offer, must hand their tickets in at the brand new TOTAL Centre," says Teresa Labuschagne from Agri Mega Promotions.
News
 

Demonstrations at Agri Mega Week 2011

2011-07-18
by AgriMega Week
The expression: a picture is worth a thousand words, has become somewhat of a cliché, but when that picture emerges as a live demonstration, the value that it harbours for visitors to this year’s Agri Mega Week becomes so much more, it becomes an experience!
News
 

Merino Classic 2011

2011-07-18
by AgriMega Week
Merino Classic 2011 that will be presented during Agri Mega Week in Bredasdorp, promises, once again, to be an amazing Merino event.
News
 
 
Share via Facebook  |  Twitter
aChoired-Taste / Bekoor
Coming up this weekend.
Check our soundbite below.
Agri Mega Enterprises
Agri Mega Investments
Agri Mega Financial Services
Agri Mega Properties
AMG Digital Solutions
Masakhane Travel and Tours
Agri Mega NPC
 
Home | About | Business Overview | News | Contact us